Forum


Obratite se sa pitanjima i za pomoć civilnim organizacijama ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om (PLHIV) i sprovode programe podrške i pomoći PLHIV, ali i prevencije HIV-a.
Pitajte sve što vas zanima u vezi zdravstvene zaštite, socijalne brige i pravne pomoći u vezi sa bilo kojom situacijom u životu, ako mislite da ima veze sa HIV-om ili ste jednostavno osoba kojoj je potrebna naša pomoć.
Sa HIV-om se danas normalno i redovno živi ukoliko se otkrije (testiranjem) na vreme i uz kontinuiranu i redovnu upotrebu ARV (antiretrovirusne) terapije - lečenje; smatra se hroničnom bolešću
Dobrovoljno, poverljivo i besplatno savetovanje i testiranje - HIV status se može otkriti jedino testiranjem na HIV ali mimo perioda prozora (rezultat testiranja je uspešan jedino ako se testiranje obavi 6 ili više nedelja od dana rizičnog kontakta)
Zabranjeno je javno iznositi nečiji zdravstveni problem i status, a zakonom je kažnjivo nekoga diskriminisati na osnovu bolesti; umesto toga pružimo podršku i pomoć osobama koje žive sa HIV/AIDS-om jer socijalno odgovornim druženje bilo koje vrste
Od otkrivanja/saznanja do normalnog života - pitajte šta god vas zanima i zatražite mišljenje i savet osoba koje žive sa HIV/AIDS-om
Kako se HIV (ne)prenosi i koji su sigurni načini zaštite - opišite vaša iskustva i saznajte više o tome

Budite u kontaktu sa nama:
Jezik
Partneri

Zvanična internet stranica krovnog saveza PLHIV organizacija Srbije (USOP) izrađen je zahvaljujući podršci Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i GlaxoSmithKline